Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter.

Klubben startet sin virksomhet den 20. januar 1987. Vi har møte 2. mandag i måneden, utenom sommerferien i juli og august.

Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighet til å hjelpe andre, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Kontakt gjerne en av våre medlemmer om lionsmedlemskap kan være noe for deg.

Vil du vite mer? Har du lyst til å bli medlem?
Send oss en mail så kontakter vi deg!

Lions mål er:

  • Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
  • Å fremme en god borgerånd.
  • Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
    Å forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
  • Å være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse. Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  • Å arbeide for en høy etisk standard innen alle yrker

Undervisningsopplegg om elevmiljø og forebyggende arbeid:

"Det er mitt valg" er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lionsklubbene i Norge.
Men dette er også navnet på stiftelsen som administrerer undervisnings-opplegget.
Opplegget er nå tilgjengelig for barnehage og grunnskole, samt for lærere og elever i videregående skoler.

Mer info på: http://www.determittvalg.no/


Program 2019
Om Tananger Lions
Fotoalbum
Info for utstillere
Linker
 
Vil du bli med i Lions?
Vi takker våre sponsorer:
 
 
 
- for lørdagsfrokosten
 
- for lørdagsfrokosten
 
 
 
 
 
 
Alice Andersen